donderdag 29 november 2012

Opnieuw veel nieuwe foto's

Inmiddels staan er al veel foto's op Grootscheeps Hoogeveen. Er komen er de komende tijd nog veel meer bij.
Nieuw is bijvoorbeeld deze foto: de aankomst van Sinterklaas, waarschijnlijk rond 1970

Dankzij Albert Wolting is het aantal foto's gigantisch uitgebreid

Kijk hier